Tento týden byl pro nás obrovským milníkem v naší snaze o adaptaci syntropického zemědělství na české podmínky. Měli jsme tu čest hostit u nás na pár dní pana Dr. Joachima Milze, ředitele společnosti Ecotop. 

Podařilo se zrealizovat krátké setkání pana Milze s předsedou českého spolku pro agrolesnictví, panem Bohdanem Lojkou. V rámci setkání pan Milz přijal pozvání vystoupit jako keynote speaker na nadcházející konferenci evropského agrolesnictví EURAF, kterou má ČR tu čest hostit příští rok na konci května (27.- 31.5.2024)

https://agrolesnictvi.cz/7th-european-agroforestry-conference-brno-2024/ 

Proběhlo také setkání s paní Lucií Kubínovou na téma konkrétních kroků nutných pro implementaci syntropického zemědělství v České republice a možnosti zapojení vědecké obce do výzkumu. A s Milanem Bitalou jsme probrali možnosti rozvoje syntropického zemědělství na bio kávových plantážích v Tanzanii a možnosti vzdělávání lidí v místní komunitě.

Velice děkujeme panu Milzovi za jeho milou návštěvu a všechny cenné rady a těšíme se, že v polovině října budeme moci u nás hostit jeho hlavního konzultanta, pana Bastiana Drehera.