English below

Syntropy CZ ve spolupráci s AMPI a ČSAL Vás zve na akci přidruženou k nejvýznamnější evropské agrolesnické konferenci EURAF.

Bastian Dreher (ECOTOP consult) povede workshop na téma:

 

PRINCIPY SYNTROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (DAF) A VYTVOŘENÍ DESIGNU PRO MÍRNÉ PODNEBNÉ PÁSMO

 

Termín: neděle 26.5.2024, 09:00 – 18:00

Lokalita: Králíčkova biozelenina, Nový Bydžov, okres Hradec Králové

Program:

  • Filosofické pozadí
  • Přírozená dynamika ekosystému
  • Sukcesní procesy
  • Společná tvorba syntropického designu pro farmu

Součástí workshopu budou prezentace, skupinové aktivity a pozorování v přírodě.

Kapacita: Maximálně 30 účastníků

Jazyk: Akce bude vedena v angličtině s překladem do češtiny

O Bastianovi se můžete dozvědět více zde.

Deadline přihlášek: Prosíme, abyste se přihlásili nejpozději do 19. května, abychom měli dost času přihlášky zpracovat.

Workshop je pojatý spíše neformálně. Neočekávejte načančanou konferenční místnost, ale spíše partu laskavých lidí, kteří vás přizvou ke svému ohni, nabídnou vám domáci vege polévku nebo guláš, ale určitě nečekejte raut jako v Hiltonu pro 30 lidí. 🙂 Jestli se bojíte, že budete mít hlad, raději si s sebou něco dovezte na doplácnutí se. Vlastně by bylo milé přivézt i nějakou mňamku pro ostatní, a pokud chcete popíjet něco jiného než vodu s domácí šťávou, tak se podle toho zařiďte. Mrk mrk.

Chtěli bychom taky moc poděkovat manželům Králíčkovým za to, že se rozhodli podpořit vytvoření demoplochy pro pěstování zeleniny a ovoce v syntropickém designu tím, že jednak věnovali na tento unikátní projekt 0.3 ha své půdy, a že zaplatí konzultace Bastiana a umožní na svém pozemku zorganizovat tento workshop. Díky moc!

Cena

Jsme partička dobrovolníků, které až nedávno pod svá křídla vzala Asiciace místních potravinových iniciativ AMPI. Máme velké plány, hodně práce a žádné peníze. A zde přichází vaše šance! 🙂 Rozhodli jsme se nabídnout vám tři možné ceny, které můžete zaplatit. Protože jsme je dělali v Eurech pro účastníky EURAFu, v korunách vyzní trošku divně, tak sorry :). Klidně si představte nějaké sexy částky typu 500 / 1000 / 2000, ale pošlete nám ty vyšší, dík :).

První cena je čistě symbolická a je určena lidem, kteří si skutečně nemohou více dovolit. Jedná se o 25 Euro (632 Kč). Druhá cena je 50 Euro (1264 Kč), která nám připadá za workshop takového formátu adekvátní. Třetí cena je 100 Euro (2527 Kč), a to je cena, kterou nás můžete štědře podpořit, a po zaplacení všech nákladů nám doufáme ještě zbydou peníze na další bohulibé aktivity.

Příroda nás učí harmonickému plutí energií. Pokud je nějaký strom zrovna úspěšný v akumulaci energie, sdílí ji přes kořenový systém s dalšími stromečky, které tak mohou prospívat, ikdyž jsou zrovna malé a rostou ve stínu. Pouze sdílením hojnosti můžeme žít ve stabilních ekosystémech. A to je důvodem, proč nechceme každého nutit, aby platil vyšší cenu za námi pořádanou akci. Věříme ale, že ti z vás, kteří si to mohou v tuto chvíli dovolit, budou sdílet větším dílem svou hojnost, a umožní nám tak pokračovat v naší práci. A příště se to třeba zase může otočit. Děkujeme za pochopení. Platební podklady dostanete e-mailem po vyplnění registrace.

Děkujeme!

English below

Syntropy CZ in cooperation with AMPI and ČSAL invites you to a pre-conference event of EURAF: PRINCIPLES OF SYNTROPIC AGRICULTURE (DAF), CREATING DESIGN FOR TEMPERATE CLIMATE by Bastian Dreher – ECOTOP consult

Date: Sunday 26 May 2024, 09:00 – 18:00

Place: Králíčkova biozelenina, Nový Bydžov, near Hradec Králové

Program:

  • Philosophical background
  • Natural dynamic of ecosystem
  • Successional processes
  • DAF design group work

The workshop will include presentations, group activities and observations in nature. DAF design for central Europe is jointly elaborated during the workshop.
Capacity: Maximum 30 participants
Language: The event will be held in English with translation into Czech

Learn more about Bastian on his profile here.

Registration deadline

Please register by filling in the form below by May 19 so that we have the time to process the registration in time.

The workshop is held in an informal context. Instead of fancy premises expect some heartful people who will invite you to their fire, offer you some home made soup but for sure they will not cook full meal for 30 people, so if you want to eat more, bring your own food and some snacks that you would like to share with others. Also, if you are tempted to dring anything else but water with home-made sirup, you are also advised to bring your own sources :). Sharing is caring! 🙂

We would also like to say a big thank you to the Králíčkova biozelenina for deciding to support the creation of a demo plot for growing vegetables and fruits in a syntropic design by providing 0.3 hectares of their land for this unique project, and by paying for Bastian’s consultation and allowing this workshop to be held on their property.

Price

We are a group of volunteeers who are only very recently officially a part of AMPI. We have big plans, lots of work and no funding. This is where we would like to involve you. We decided to offer you three different prices that you can pay for the workshop. The first is only very symbolic for people who cannot afford to pay more and it is 25 Euro. Price two is 50 Euro and it is a fair price for such a format of workshop. Price 3 is 100 Euro and this is a price which can become a generous support and after we pay all the costs maybe a bit will be left for our other activities. We will send you the payment information after receiving your registration form.

Nature is teaching us about the harmonious flow of energy. If some tree is more successful in accumulating energy, than this tree is sharing it among other seedlings, slowly thriving in the shade. Only by sharing abundance we can live in stable ecosystems. And that is why we do not want to force everyone pay a high price, but we are trusting that those that can in this moment afford to contribute more, will help us to continue in our work and maybe the next time will be helped by the others.

Thank you!