Petra Vodenková

Petra Vodenková

Od dětství miluji přírodu a vše, co je živé. Omylem jsem vystudovala VŠE, ale zase našla cestu zpět k tomu, co mě skutečně naplňuje a baví. Nyní už skoro patnáct let tvořím a navrhuji jedlé přírodní zahrady inspirované permakulturou, které jsou harmonické a produktivní zároveň. S narozením mých tří dětí se ještě více prohloubil můj zájem o pěstování plodících dřevin a zeleniny. Máme krásnou starou zahradu a hospodařím na mladém hektarovém pozemku s cílem vytvořit jedlý les, který bude poskytovat hojnost ovoce, divoké zeleniny a léčivých bylin. Pozemek, bývalé pole, je pro mě velkým učitelem pro chápání, jak výsadby fungují a co potřebují v otevřené krajině a na vyčerpané půdě.

Fascinuje mě dokonalé uspořádání přírody, kde vše má svůj význam a propojení, která teprve všichni objevujeme. Chtěla bych, aby moje práce byla výrazem hlubokého respektu a porozumění tomu, jak příroda funguje.

Syntropické zemědělství, které efektivně napodobuje přírodní systémy pro udržitelné a regenerativní způsoby hospodaření, je pro mě cesta, jak začít měnit naši zemědělskou krajinu.

petra@prirodnizahrada.cz