Kamil Fišer

Kamil Fišer

  • permakulturní designér, tvůrce lesních zahrad a agrolesnických systémů (www.jedlyprales.cz) profesně od r. 2010
  • hospodařím na 1,5 ha pozemku, kde aplikuji a ověřuji principy permakulturního designu a dále je převádím do praxe

Po více jak desetileté praxi, kdy stále hledám způsoby jak co nejvíce začleňovat principy permakultury do života mého a dále životů mých klientů, je setkání se syntropickým zemědělstvím velmi osvěžujícím přínosem. Je pro mne nejdokonalejším pochopením a aplikací permakulturních principů (tedy principů odpozorovaných z přírodních systémů) na pěstební, člověkem zakládané systémy s jakým jsem měl možnost se zatím potkat. Je to cesta jak přinést dlouhodobou udržitelnost i na velké plochy a má v sobě potenciál stát se běžnou součástí systémů konvenční zemědělské produkce. Fascinuje mě hluboké a moudré proniknutí zakladatele syntropického zemědělství E. Gotsche do tajů přírody a poznání, že život a příroda je založena na spolupráci, nikoliv soutěži kde jeden bere na úkor ostatních, má v sobě potenciál měnit současné sebedestrukční paradigma celé naší lidské společnosti.