Bastian Dreher Pellhammer

English version below

Bolivie / Německo

Vyrůstal jsem v Bolívii, kde jsem se ve 13 letech poprvé setkal s Ernstem Götschem (zakladatelem syntropického zemědělství, nazývaného také DAF – dynamické agrolesnictví).

Během spolupráce s mým otcem jsem se postupně začal seznamovat s principy DAF.

Po čtyřech letech cestování po Evropě jsem se rozhodl začít svou kariéru. Studium lesnictví v Cochabambě v Bolívii jsem zakončil diplomovou prací zaměřenou na založení parcely DAF v polopouštních oblastech s uplatněním „principů života“ a dynamiky vody podle Victora Schaubergera (2012).

Poté jsem začal pracovat ve společnosti ECOTOP s praktickou specializací v Sapecho, Alto Beni, Bolívie (2012 – 2013).

Od roku 2014 pracuji jako technik pro ECOTOP.

V roce 2015 jsem začal pracovat jako mezinárodní konzultant v anglicky mluvících zemích.

Převážně pracuji na projektech v tropickém klimatu s kakaem jako hlavní plodinou.

Od roku 2016 žiji v Evropě na jihu Německa a i zde, v mírném pásmu uplatňuji principy Syntropického zemědělství na vlastních menších plochách.

V současné době stále pracuji pro Ecotop jako senior konzultant.

Bastian Dreher Pellhammer

Bolivian / German

I grew up in Bolivia where I got the first contact with Ernst Götsch (founder of syntropic agriculture, also called DAF – Dynamic agroforestry) when I was 13 years old.

Helping my father I had the first principles of DAF always in mind.

Travelling for four years through Europe, I decided to start my career. Studying Forestry in Cochabamba Bolivia I finished my diploma with the establishment of a DAF field in semi-arid areas applying the principles of life and the water dynamics according to Victor Schauberger (2012)

Afterwards I started working in ECOTOP with a practical specialization in Sapecho, Alto Beni, Bolivia (2012 – 2013).

Since 2014 working as a technician for ECOTOP.

2015 as International consultant in English speaking countries.

Mainly tropical climate with cocoa as a main crop.

Since 2016 living in Europe South of Germany applying the principles of Syntropy in small personal plots.

Currently senior consultant working still for Ecotop.