Tereza Chuchmová

Tereza Chuchmová

Zabývám se krajinou z mnoha úhlů pohledu, které jsem získala na své cestě životem. Odmala jsem především pozorovatel, který se snaží pochopit děje kolem sebe a zasadit je do celistvého obrazu.  Zajímá mne, jak se jednotlivé vlivy do krajiny propisují, ať už jde o vlivy přírodní (geologická skladba, hydrologické poměry, klimatické podmínky,…), či kulturní (způsob obhospodařování krajiny, zásahy do vodního režimu, způsob života), a jaký mají vliv na funkčnost a estetiku krajiny.

Odborný základ jsem získala při studiu Zahradní a krajinářské architektury v Lednici, ten dále rozšiřuji při studiu ekologického zemědělství na Farmářské škole. Nedocenitelné jsou pro mne zkušenosti z ekologického zemědělství v zahraničí a rozpravy s odborníky, kteří se přírodními a kulturními složkami krajiny zabývají.

V současnosti se věnuji především péči o ovocné stromy a návrhům krajinných výsadeb.

tekra26@seznam.cz