ZÁZNAM Z PŘEDNÁŠKY BASTIANA DREHERA: ÚVOD DO SYNTROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (ENGLISH BELOW)

Získejte přístup k záznamu téhle jedinečné přednášky! Dozvíte se v ní zábavnou a srozumitelnou formou o základních principech a filosofii, která stojí za syntropickým zemědělstvím.

Přednáška vás provede problémy a výzvami zemědělské činnosti v minulosti a současnosti a vysvětlí, proč dnes zoufale potřebujeme změnu paradigmatu ve vnímání přírody a ve způsobu, jakým se k ní vztahujeme.

Pomůže vám porozumět, co je typické pro živý systém, jaké jsou principy a praktické ukázky syntropického zemědělství, jakou roli v něm hraje přírodní sukcese druhů.

Naučíte se, jaký je rozdíl mezi primární a sekundární sukcesí a jak můžeme porozumění těmto procesům využít v zemědělské praxi.

Dozvíte se, jaké jsou klíčové body syntropického zemědělství a porozumíte tomu, proč v něm hraje řez doprovodných dřevin tak důležitou roli.

A uvidíte také mnohé praktické příklady z Evropy.

Zakoupením přístupu k této přednášce navíc podpoříte naši další činnost a rozvoj syntropického zemědělství v České republice.

Moc vám za to děkujeme 😉

Přednáška je v anglickém jazyce s překladem do češtiny.

RECORDING OF BASTIAN DREHER LECTURE : INTRODUCTION TO SYNTROPIC AGRICULTURE

Get access to the recording of this unique lecture! Learn about the basic principles and philosophy behind Syntropic Agriculture in a fun and easy-to-understand way.

The lecture will take you through the problems and challenges of farming in the past and present and explain why do we desperately need a paradigm shift in the way we perceive and relate to nature today.

It will help you understand what is typical of a living system, what are the principles and practical examples of syntropic agriculture, and what role natural succession of species plays in it.

You will learn the difference between primary and secondary succession and how we can use our understanding to these processes in agricultural practice.

You will learn what the key points of syntropic agriculture are and understand why the cutting of  so called „Mother“ trees plays such an important role in it.

And you will also see many practical examples from Europe.

In addition, by purchasing access to this lecture, you will support our work and the development of syntropic agriculture in the Czech Republic.

Thank you very much 😉

The lecture is in English with translation into Czech.