Obrázek: Zuzana Špaková, místopředsedkyně Českého spolku pro agrolesnictví, a Bastian Pellhammer z Ecotop-consult (foto: Andrea Špaková www.andreaspak.com)

Ve dnech 27.-31.5. 2024 měla Česká republika tu čest hostit 7. evropskou agrolesnickou konferenci EURAF. Ta probíhá každé 2 roky a letos se její přípravy mezi jinými ujal ČSAL (Český spolek pro agrolesnictví), Mendlova univerzita v Brně a další. Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na náročných přípravách i na bohatém programu!

Na EURAF doazilo celkem 396 delegátů ze 43 zemí. Účastníci měli možnost vyslechnout si 137 prezentací zaměřených na potenciální přínosy agrolesnictví. Jedním z hlavních řečníků a nově zvoleným prezidentem Evropské agrolesnické federace (EURAF) byl prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Gratulujeme!

 

Vzácným hostem byl také Patrick Worms, bývalý prezident EURAF, politický poradce pro světové agrolesnictví a správce IUAF, International Union of Agroforestry. Doporučujeme poslechnout si strhující a motivační podcast o situaci agrolesnictví ve světě a jak je možné ji zlepšit. 

Máme obrovskou radost, že se na tak významné události téma syntropického zemědělství/ Dynamického agrolesnictví (DAF) objevilo s nebývalou intenzitou.

Jedním z hlavních řečníků konference byl vtipný i hloubavý Joachim Milz, ředitel nadace a konzultační společnosti Ecotop, která od svého počátku spolupracuje s Ernstem Götschem, zakladatelem syntropického zemědělství, a přes 25 let pomáhá farmářům a agronomům převážně v Africe, Latinské Americe, částečně také v Evropě a Asii.

Joachim promluvil na téma Employing the Principles of Life in Dynamic Agroforestry Practice (Uplatňování Principů života v praxi dynamického agrolesnictví).

V rámci bloku Farmers Experiences (Zkušenosti farmářů) pak náš další oblíbenec, Renke de Vries, krátce přiblížil svou téměř pětiletou, a pro střední Evropu značně průkopnickou zkušenost v prezentaci s názvem: Implementace syntropických agrolesnických systémů v Německu (Implementing Syntropic Agroforestry systems in Germany).

Renke založil pokusné plochy na celkem 18ha rozloze s velmi písčitou půdou a minimálními úhrny srážek. Vytvořil různé designy pro produkci ovoce, obilí i pro transformaci monokulturního borového lesa na syntropickou jedlou lesní zahradu a má zkušenosti s využíváním zemědělské techniky pro založení i obhospodařování syntropických designů na větších plochách. Více o jeho práci a nedávné návštěvě najdete zde.

Brankica Babec z Institutu polních a zelinářských plodin Novi Sad v Srbsku sdílela pozitivní zkušenost s diverzifikací plantáže lískových oříšků a slunečnice, která probíhala pod vedením Ecotop-consult (Bastian Pellhammer) a s externí spoluprací Renke de Vries. Přednáška s názvem Implementace dynamického agrolesnictví: Případová studie projektu v Srbsku (Implementing dynamic agroforestry: A case study of the Project in Serbia) přiblížila proces, během něhož se podařilo zbavit se závislosti na kapkové závlaze díky spolupráci s přírodními principy.

Zástupci řeckého projektu ANYFION sdíleli své zkušenosti a výzvy s pěstováním citrusů v režimu dynamického agrolesnictví a na srovnávací monokulturní výsadbě.
Jeroen Watté, belgický agroekolog a půdní specialista, si po skončení celé akce na svém profilu pochvaluje, že letošní EURAF vytvořil tolik prostoru pro Syntropické zemědělství…
A to ještě netuší, že před samotným EURAF uspořádalo SYNTROPY CZ v rámci Pre-conference event celodenní workshop se senior konzultantem Ecotopu, Bastianem Pellhammerem na téma:

Principy syntropického zemědělství a vytvoření designu pro mírné podnebné pásmo.

V rámci workshopu Bastian zábavnou a interaktivní formou vysvětlil základní principy a filosofii syntropického zemědělství, účastníci společně vytvořili mřížku druhů pro mírné klimatické pásmo a v praktické části si mohli vyzkoušet založení designu v malém měřítku v rámci tzv. „ostrůvků“.

Na co se můžete dál těšit:

 

V tuto chvíli probíhá zpracování videozáznamu z akce s Bastianem a hotový sestřih bude již brzy přístupný za drobný příspěvek na www.syntropickezemedelstvi.cz.

Dan Hrabina pro Vás pilně připravuje českou verzi opravdu vydařeného podcastu s Renke de Vries, který je nabitý praktickými informacemi o zakládání syntropického designu v podmínkách střední Evropy.

Čekáme na poslední úpravy, abychom Vám mohli nabídnout české titulky ke krátkému, ale mocnému dokumentu Life in syntropy.

Ve dnech 12.-18.8.2024 pořádá spolek PILGRIM pod vedením slavného českého ekofilosofa, pana Jiřího Zemánka devátý seminář Potulné univerzity přírody: Od antropocénu k symbiocénu aneb Cesty k civilizaci, která podporuje život.

V rámci něj se dne 15.8. ve večerním bloku přes videohovor připojí Elsa Šebková, která se na základě vlastní čtvrtleté zkušenosti pokusí přiblížit Gotschovo pojetí syntropického zemědělství nejen jako nového paradigmatu pro zemědělství, ale především jako celospolečenské vize, která volá po posunu od kompetice a oddělenosti ke spolupráci a harmonii a k návratu člověka na jeho pravé místo v ekosystému.

Listopad 2024: Mysteriózní překvapení;). Pokud si nechcete nechat ujít nic důležitého, přihlaste se k odběru novinek.

Doufáme, že Vás tyhle novinky potěšily a budeme se těšit na některé z akcí naviděnou 😉

Za tým SYNTROPY CZ

Elsa Šebková