Přinášíme vám záznam z jedinečného zoomu s Philipem Bartonem na téma Soil Food Web and Syntropic Agriculture. Zde je prezentace v Pdf.

Philipa jsem poznala během mé tříměsíční stáže v Brazílii na farmě Ernsta Gӧtsche. Tento mladý britský student Soil Food Web school přijal Ernstovo pozvání, aby přímo u něj na pozemcích vyhodnotil vzorky půdy podle metodologie své učitelky, Elaine Ingham, světoznámé odbornice na půdu.

Ernesto mě už dříve upozornil na práci Elaine, když jsem ho prosila o bližší informace ohledně vlivu šetrných zemědělských technik (bezorebné, postavené na řezu a vrstvení organické hmoty) na ukládání uhlíku do půdy a ochranu klimatu.

Na jejích stránkách https://www.soilfoodweb.com/ jsem pak našla krátká a názorná videa, která mi pomohla blíž porozumět, jak celý ten zázrak zvaný půda vlastně funguje. Pochopila jsem, že pokud bychom dokázali jako lidstvo změnit způsob, kterým zacházíme s půdou, mohli bychom v dohledné době dokázat snížit obsah atmosférického uhlíku pod kritickou normu a vyhnout se tak nejděsivějším scénářům klimatické změny (https://www.soilfoodweb.com/resources/animations-videos/?vID=372478833&h=7c10d53c26 ).

Správnou péčí o půdu bychom ale dokázali vyřešit i problémy se záplavami, suchem, zhutněním, erozí, závislostí na průmyslových hnojivech a postřicích.

Proto když jsem zjistila, co Felipe studuje, byla jsem ohromena a měla jsem na něj spoustu otázek. A bylo neuvěřitelné ho poslouchat.

Když se u Ernsta snažil měřit zhutnění půdy penetrometrem, zabodnul přístroj do země a žádný odpor, tak stlačoval přístroj hlouběji a hlouběji a hlouběji… …až už nebylo co stlačovat, býval by to zarval cele do země až po lokty,jak byla půda kyprá 😉 . To mě pobavilo, tak jsem si řekla, že by nám mohl popovídat o tom, co měří a proč to měří a jak to měří a co podle něj dělá syntropické zemědělství s půdou.

Níže najdete videozáznam z našeho společného zoomu, kde Felipe vysvětluje, co je to Soil Food Web, jakou hraje roli ve zdraví půdy, jak lze měřit a jak s tím souvisí syntropické zemědělství.